ลงเวลาปฏิบัติงานราชการ หน้าที่ของข้าราชการและลูกจ้างทกคน
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14:43:51 น.
เลขประจำตำแหน่ง :
ผู้ที่ลงเวลาปฏิบัติราชการล่าสุด
4304
นายยอดหทัย รีศรีคำ

มาทำงาน
เวลา 08:02:59 น.

สรุปข้อมูลการลงเวลาเบื้องต้น
ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2560
มาทำงาน 80 วัน ไปราชการ 1 วัน
ขาดราชการ 0 วัน ลากิจ 0 วัน
ลาป่วย 7 วัน ลาคลอด 0 วัน
ลาไปเมกกะ 0 วัน ลาบวช 0 วัน
ลาพักผ่อน 0 วัน ลาศึกษาต่อ 0 วัน
* ข้อมูลเบื้องต้น ยังไม่ได้ปรับข้อมูลจากใบลา
 
 
ผู้ลงเวลาล่าสุด 3 ท่าน
นายยอดหทัย รีศรีคำ
เวลา 08:02:59 น.
นางสร้อยแก้ว บุญปก
เวลา 08:00:42 น.
นางสุวดี วงษ์ประดิษฐ์
เวลา 08:00:15 น.

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2557. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"
เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดย ครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com